Teória vzácnej Zeme – článok zostavený z komentára dokumentu BBC (Earth: The Power of the Planet)

12. novembra 2011, anhalas, Nezaradené

Podľa tejto teórie môžu byť jednoduché formy života, ako napríklad baktérie, vo vesmíre pomerne hojné.

Avšak k tomu, aby sa vyvinuli zložitejšie formy života ako sú rastliny a zvieratá, musí planéta prejsť radom vzájomne naväzujúcich udalostí. Niektoré udalosti sa podarilo objasniť a popísať a tak si sami môžete utvoriť názor, akej „náhode“ vďačíme za to, že existujeme.

 

I.   Zrejme najdôležitejším okamihom v histórii Zeme bola zrážka s jej dvojčaťom, planétou Thea, ku ktorej došlo niekoľko miliónov rokov po jej vzniku.

Zem zrážku prežila, Thea bola úplne zničená. Na prvý pohľad by sa nám to mohlo zdať ako katastrofa, ale v skutočnosti… Následky tejto udalosti sú ohromujúce.

 

  1. Zrážkou a rozpadom planéty Thea sa do priestoru uvoľnilo množstvo materiálu, ktorý naša Zem postupne nabalila na svoj povrch a tak zväčšila svoj objem, čím sa zvýšila zemská príťažlivosť. Ak by sa to nestalo, atmosféra Zeme by postupne unikla do kozmického priestoru a život na nej by nebol možný.

Vďaka tejto udalosti má Zem dostatočne veľkú príťažlivosť na to, aby si svoju atmosféru udržala, a tak umožnila mnohé z toho, čo robí našu planétu tak jedinečnou:

 

–         udržuje na Zemi teplo

–         vytvára klímu

–         udržuje kyslík ktorý dýchame

–         ochraňuje nás pred dopadom meteoritov a mimozemských telies na povrch planéty

 

2.   Ďalším dôsledkom zrážky bol vznik kovového jadra tvoreného hlavne železom.

 

–         preto vytvára silné magnetické pole, ktoré vychyľuje nebezpečný vietor

pochádzajúci z našeho Slnka a tým chráni život na Zemi

–         jadro pomáha regulovať teplotu planéty (Roztavená hornina stúpa z jadra k povrchu a odtláča dosky zemskej kôry od      seba a tento proces vedie k pohybom kontinentov, čím sa povrch Zeme mení. V miestach, kde na seba narazia litosferické dosky, dochádza k intenzívnej vulkanickej činnosti, pri ktorej sa do atmosféry uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý považujeme za nebezpečný skleníkový plyn, spôsobujúci globálne otepľovanie.

 

V histórii Zeme však zohral dôležitú úlohu pri udržovaní takej teploty na Zemi, ktorá umožnila prežiť zložitejším formám života, bez ktorých by sa proces evolúcie nemohol ďalej vyvíjať.)

 

3.   Uvoľnený materiál z dvojčaťa Thea mal ale ďalší, nemenej dôležitý význam pre našu existenciu.

Postupným spájaním vytvoril ďalšie teleso – náš Mesiac. A to dosť veľký na to, aby krúžil v ideálnej vzdialenosti od Zeme.

 

–         tým zabezpečuje gravitačnou silou príliv a odliv oceánov a morí, čím ovplyvňuje životné cykly organizmov

–         udržuje stabilnú klímu a striedanie ročných období

–         príťažlivosť Mesiaca bráni zemskej osi aby menila svoju pozíciu v priestore, čo by vyvolalo katastrofálne klimatické zmeny, ktoré by z našej Zeme urobili neobývateľnú planétu

 

(Mesiac sa od nás vzďaľuje 38 mm za rok a raz celkom zmizne vo vesmíre.)

 

 

II.   Umiestnenie Zeme v priestore vzhľadom ku Slnku. Ak by Zem obiehala ďalej od Slnka ako napríklad Mars, voda by sa nemohla udržať v tekutom stave, čo je nevyhnutná podmienka vzniku a udržania života. Ak by obežná dráha Zeme bola k Slnku bližšie, povrch planéty by bol príliš horúci a voda by sa vyparila.

 

III.   Jupiter. Je 300 krát väčší než Zem a má veľmi silné gravitačné pole, ktoré pohltí každé nebezpečné vesmírne teleso letiace našou slnečnou sústavou. Je to náš ochranný štít. V roku 1994 došlo na povrchu Jupitera k výbuch spôsobenom nárazom kométy, ktorý na ňom zanechal stopy tak veľké, ako je veľkosť našej Zeme.

 

IV.   Zem potrebuje pre udržanie všetkých foriem života stabilné podmienky a to počas veľmi dlhej doby. Ak je však prostredie až príliš stabilné, život sa prestane vyvíjať a ustrnie. Evolúcia potrebuje výrazné zmeny, aby sa pohla dopredu.

Pred 65 miliónmi rokov došlo k jednej z najväčších zrážok Zeme s mimozemským telesom, čo spôsobilo vyhynutie dinosaurov, urýchlenie evolučného vývoja, nástup cicavcov a nakoniec človeka.

 

 

Trvalo 4,5 miliardy rokov, kým sa z pustej a mŕtvej planéty vyvinula naša Zem, ako ju poznáme dnes. Za tú dobu prešla obrovskými zmenami, avšak každá jedna zmena akoby mala za účel vytvoriť niečo zložitejšie a dokonalejšie…A nie sme to práve my?

 

Nastalo nové geologické obdobie  – antropogén. Éra človeka. A človek pri svojej moci ohrozuje práve tie podmienky, ktoré z našej Zeme urobili tak vzácnu planétu.

No naša Zem je neuveriteľne húževnatá a to sa nezmení. Z dlhodobého hľadiska dokáže nahradiť všetky škody, ktoré jej spôsobíme. Môžeme pokácať všetky pralesy, tie ale za niekoľko tisíc rokov znova vyrastú. Môžeme spáliť všetky fosílne palivá na Zemi a naplniť ovzdušie oxidom uhličitým, ale aj z toho sa za niekoľko miliónov rokov atmosféra vzpamätá.

Dokonca aj živočíchy, ktoré vyhubíme nakoniec behom evolúcie nahradia iný a príroda bude zase rovnako rozmanitá ako pred tým.

 

Všetko je len otázkou času. Naša planéta bude zase v poriadku. Musíme si ale uvedomiť, že ohrozená nie je naša planéta… Ohrozený sme my!